Ernest Wiśniewski PT, MSc, OMT

Ernest Wiśniewski PT, MSc, OMT

Fizjoterapeuta z 20-letnim stażem pracy. Absolwent studiów MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz studiów doktoranckich warszawskiej AWF, gdzie zdobył m.in. kompetencje w zakresie edukacji i organizacji pracy nauczyciela akademickiego. Pierwsze doświadczenia praktyczne w prowadzeniu szkoleń zaczął zdobywać w 2004 roku, prowadząc autorskie szkolenia „Pracuj bez bólu” dedykowane pracownikom firm. W kolejnych latach rozwijał warsztat o nowe programy: „Trening Medyczny” oraz „Analiza i terapia zaburzeń chodu”. W latach 2009 – 2014 został przyjęty do międzynarodowej grupy instruktorów Arbeitsgemeinschaft Manuelle Therapie (w Polsce znanej jako Szkoła Niemiecka Terapii Manualnej), gdzie asystował przy przeszło 40 szkoleniach. Od 2014 roku pracuje jako samodzielny instruktor Terapii Manualnej, ucząc nowe grupy fizjoterapeutów badania i leczenia w fizjoterapii ortopedycznej.

www.fabrykazdrowia.edu.pl